Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2011

tikutakutam
13:17
5450 964b 390
Reposted fromconey coney viainna inna

May 25 2011

tikutakutam
10:17

lubię odnajdować się w twoim pocałunku i gubić w twoich oczach. :)

Reposted bynataliana nataliana

May 24 2011

tikutakutam
19:32
1254 e2b7 390
Reposted from1luvelygurl 1luvelygurl viainna inna
tikutakutam
19:32
6068 e888
Reposted fromvanillity vanillity viainna inna

May 20 2011

tikutakutam
13:30
Są osoby dla, których będę się uśmiechać mimo łez w oczach.
Reposted frommefir mefir vianotforgetme notforgetme
tikutakutam
13:23
Czułam jego dotyk i nie potrzebowałam już niczego więcej.

May 12 2011

tikutakutam
14:51

Wiesz co w Tobie lubię najbardziej?

- Co?

- To, że jesteś tylko mój.

Reposted bygazowanydeszcz gazowanydeszcz
tikutakutam
14:46

Jeżeli prawdziwa miłość góry przenosi, to moja miłość do Ciebie zmieni układ planet. ;)


May 11 2011

tikutakutam
19:11
8424 4603
Reposted fromhushhush hushhush vianotforgetme notforgetme

May 07 2011

tikutakutam
15:57
4051 6dbc 390
Reposted fromlottee lottee viapreposterous preposterous
tikutakutam
09:36
6372 9746 390
Reposted fromchanell chanell viainna inna

May 03 2011

tikutakutam
14:18
9444 9261 390
Reposted fromRedPenny RedPenny viainna inna

May 02 2011

tikutakutam
09:09
2617 a7e2 390
Reposted frommrsemma mrsemma viaagainnagain againnagain

April 23 2011

tikutakutam
11:56
tikutakutam
11:55
pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy jej tego nie pokażesz - a potem wyślij.
tikutakutam
11:55
0950 6600
To wyjaśnia relacje między przyjaźnią a miłością.
tikutakutam
11:44
Mężczyzna jest dobrym powodem , by wracać do domu , ale jeszcze lepszym by pójść z nim
— gossip girl
Reposted fromsizeeM sizeeM
tikutakutam
11:43
7264 8dc0 390
tikutakutam
11:42
6433 cbb1 390
Reposted frombasia basia viasizeeM sizeeM
tikutakutam
11:36

Przytulając Cię, moim największym marzeniem jest zatrzymać czas, i stać tak w objęciu z Tobą godzinami..♥

Reposted byagainnagainwhatofmetuptuchawiecejniezobaczysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl